เปรียบเทียบ Digital Sensor และ Analog Sensor

การเลือกใช้เซนเซอร์ให้เหมาะสมกับการรับรู้สถานะการณ์ต่าง ๆ ของระบบ เช่น อุณหภูมิ, ความเร็ว, ความเร็วรอบ
ความดัน, ความเข้มของแสง, การบอกตำแหน่ง, ความเร่ง, เสียง

READ MORE เปรียบเทียบ Digital Sensor และ Analog Sensor

ฟิล์มชิปรีซิสเตอร์เพื่องานความเที่ยงตรงสูง

R ชิป ขนาดเล็กความเที่ยงตรงสูง เหมาะสำหรับงานที่ต้องการความน่าเชื่อถือ

READ MORE ฟิล์มชิปรีซิสเตอร์เพื่องานความเที่ยงตรงสูง

[NEW] INK021ABP1 MOSFET สำหรับ INDUCTANCE LOAD (ขับมอเตอร์ได้)

เหมาะสำหรับงานขับโหลดที่มีขดลวดหรือ Inductance Load ตัวอุปกรณ์มี Zener Diode คร่อมระหว่าง Drain กับ Source VDSS สูงสุด 100 V , Id สูงสุด 1.8A , Ron = 200 mOhm , 4 V package แบบ SOT-89

READ MORE [NEW] INK021ABP1 MOSFET สำหรับ INDUCTANCE LOAD (ขับมอเตอร์ได้)