ไอซีป้องกันกระแสเกินสำหรับ IPM ในระบบ Inverter

IC dimension, small package

ระบบการควบคุมแบบ Inverter ซึ่งเข้ามามีบทบาทเป็นระบบในเครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้านเราเป็นอย่างมาก ใกล้ตัวที่สุดเลยคงเป็น แอร์ ในบ้านเรานั้นเอง บริษัทผู้ผลิตต่างๆ ในประเทศไทยนั้น ได้พัฒนาระบบ Inverter ในแอร์มามากมายหลายรุ่น เป็นเพราะอุปกรณ์อิเลคทรอนิคต่างๆ พัฒนาไปไกลมาก ทำให้ผู้ผลิตมีต้นทุนการผลิตหรือออกแบบลดลง และมาตรการของรัฐบาลที่ช่วยผลักดันนโยบายเรื่องของลดการใช้พลังงาน ทำให้เราได้ใช้แอร์ระบบอินเวอร์กันในทุกวันนี้

อุปกรณ์อิเลคทรอนิคที่ใช้ควบคุมการจ่ายกระแสไฟฟ้าที่สำคัญคือ IPM หรือย่อมาจาก Intelligent Power Modules เป็นอุปกรณ์อิเลคทรอนิกส์กำลังส่วนสำคัญในการขับมอเตอร์พัดลม หรือตัวคอมเพรสเซอร์ ลักษณะของตัว IPM นั้นโดยทั่วไปจะมีรูปร่างดังรูปที่ 1

mitsubishi IPM, IPM , device in inverter
รูปที่ 1
อุปกรณ์ IPM ( Intelligent Power Modules )

วงจรป้องกัน IPM จากกระแสเกิน
วงจรป้องกัน IPM จากกระแสเกินจะช่วยให้วงจรขับกระแสให้กับมอเตอร์ มีความสามารถจับความผิดพร่องต่างๆ ที่เกิดขึ้นได้กับมอเตอร์ ซึ่งในวงจรตรวจจับความผิดปกติของกระแสเกินต่างๆ นั้นจะมีวงจรสมมูลดังรูปที่ 2

รูปที่ 2
วงจรสมมูลของวงจรป้องกันกระแสเกินใน IPM

การต่อใช้งาน

รูปที่ 3 การต่อใช้งานกับ MITSUBISHI IPM

จากรูปที่ 3 ไอซีเบอร์ RT8H052C ซึ่งทำงานในส่วนของการตรวจจับความผิดพร่องจากกระแสเกิน ในวงจรนี้จะตรวจจับกระเกินที่เกิดขึ้นกับ IPM ของ MITSUBISHI

หลักการเบื้องต้นของวงจร
การต่อใช้งานนั้น IN1 , IN2 , IN3 จะรับกระแสบางส่วนจาก IPM เพื่อตรวจจับปริมาณของกระแสที่ไหลผ่านมอเตอร์ ผ่านเข้าออปแอมป์ซึ่งทำงานในโหมด Comparator (เปรียบเทียบ) หากกระแสมีความผิดพร่องในเรื่องของกระแสเกินวงจรจะมี output ออกมาทางขา Vcc เป็นทั้งขาจ่ายไฟและสัญญาณ output โดย สัญญาณ output นั้นจะถูกส่งกลับไปที่ IPM

Nataphonng Thipkham

Leave a Reply