NOx ตัวร้ายในยุคอุตสาหกรรม

ในยุคปัจจุบันกิจกรรมกลางแจ้งมีให้เราทำมากมาย เช่น  ปั่นจักรยาน, ตีกอล์ฟ ,  ท่องเที่ยวธรรมชาติเพื่อรับอากาศบริสุทธิ์ ทำให้เราใช้เวลาอยู่นอกบ้านมากขึ้น แต่ประเทศไทย ณ ขณะนี้มีแหล่งของโรงงานอุตสาหกรรม และมีสิ่งอำนวยความสะดวกมากมาย ตามยุคสมัยที่เปลี่ยนไป ทำให้เกิดมลพิษทางอากาศมากขึ้น  เป็นผลให้อากาศรอบตัวที่เราจำเป็นต้องหายใจมีพิษที่ยากต่อการป้องกัน

ก๊าซกลุ่มไนโตรเจนออกไซด์ (NOx)

ก๊าซกลุ่มนี้เกิดจาก การเผาไหม้ของเครื่องยนต์ที่ใช้พลังงานจากฟอสซิล (น้ำมัน)  เช่น รถยนต์  โรงงานผลิตไฟฟ้าที่ใช้ถ่านหินหรือน้ำมัน และโรงงานอุตสาหกรรมที่จำเป็นต้องใช้พลังงานจากน้ำมัน เป็นต้น

ก๊าซกลุ่มไนโตรเจนออกไซด์ (NOx)ที่ทําให้เกิดมลพิษอากาศที่สําคัญมี 2 ประเภทคือ

1. ไนตริกออกไซด์ (NO) เป็นก๊าซที่ไม่มีสีไม่มีกลิ่นสามารถเปลี่ยนเป็น NO2 ได้เมื่อทําปฏิกิริยากับโอโซน

2.ไนโตรเจนไนโตรเจนไดออกไซด์ ( NO2) เป็นก๊าซสีน้ำตาลมีกลิ่นฉุนมีฤทธิ์ในการกัดกร่อนทําให้พืชลดอัตราการสังเคราะห์แสงและสามารถทําปฏิกิริยากับไอน้ำในอากาศทําให้เกิดกรดไนตริกซึ่งเป็นอันตรายต่อระบบทางเดินหายใจโดยสามารถทําให้เกิดโรคหลอดลมอักเสบปอดบวมได้ และยังทำให้เกิดฝนกรดอีกด้วย

โอนโซนที่อยู่ระดับพื้นดิน

โอโซนในระดับชั้นบรรยากาศของโลกอยู่สูงจากพื้นโลกประมาณ 10 – 50 กิโลเมตร โดยโอโซนดังกล่าวทำหน้าที่เป็นเกราะคุ้มกัน ปกป้องพืชและสัตว์จากรังสีที่แผ่ออกมาจากดวงอาทิตย์แต่โอโซนที่อยู่ต่ำๆ ในระดับพื้นดินนั้นจะเป็นสิ่งที่อันตรายต่อมนุษย์ เป็นแก๊สซึ่งอาจเกิดจากการเกิดปฏิกริยาทางเคมีระหว่าง แก๊สกลุ่มไนโตรเจน (NOx) ออกไซด์กับสารระเหยอินทรีย์ (VOC) มีลมและแสงอาทิตย์ เป็นตัวช่วยเร่งปฏิกริยา โอโซนเป็นอันตรายต่อดวงตา  การสูดดมก๊าซโอโซนเข้าสู่ร่างกายจะทำให้เนื้อเยื้อปอดถูกทำลาย  กระทบต่อระบบทางเดินหาย  ย่านที่เราจะมีโอกาสพบก๊าซโอโซนเช่น ในเมืองหลวง แหล่งอุตสาหกรรมที่มีการใช้เชื้อเพลิงจากน้ำมัน แหล่งพลังงานจากฟอสซิล

เพื่อสุขภาพร่างกายของเราที่ดี เราควรหลีกเลี่ยงการเข้าไปอยู่ในแหล่งที่มีก๊าซไนโตรเจนออกไซด์ ควรหลีกเลี่ยงการทำกิจกรรมนอกสถานที่ในวันที่มีมลพิษสูงจาก รถติด  เพราะจะทำให้เรามีโอกาสได้รับก๊าซพิษเหล่านี้

ก๊าซกลุ่มไนโตรเจนออกไซด์เป็นก๊าซที่ไม่มีสีไม่มีกลิ่น เราไม่สามารถรับรู้ได้เลยว่าพื้นที่ที่เราอยู่มีปริมาณก๊าซที่เท่าใด อุปกรณ์ที่สำคัญที่จะเป็นตัววัดปริมาณก๊าซคือ เซนเซอร์  ในปัจจุบันเราสามารถใช้เซนเซอร์เพื่อบอกปริมาณของกาศ กลุ่มไนโตรเจนออกไซด์(NOx) และ ก๊าซโอโซน(O3) ได้แล้ว บริษัท IDT (ถูกรวมธุระกิจเข้ากับ RENESAS แล้ว) ได้พัฒนาตัวเซนเซอร์นี้เพื่อรายงานคุณภาพของอากาศตามมาตรฐานของ EPA (Environmental Protection Agency) ทำให้ผู้ใช้งานนำข้อมูลของคุณภาพอากาศประกอบการตัดสินใจก่อนออกจากบ้านเพื่อทำกิจกรรมต่างๆ ตัวเซนเซอร์ ZMOD4510 นี้สามารถแสดงผลได้อย่างเรียลทาม เหมาะสมที่นำไปใช้ในสถานที่สาธารณะเพื่อแสดงคุณภาพของอากาศ ในอนาคตคาดการว่าเซนเซอร์นี้จะถูกนำไปใช้ในอุปกรณ์ต่างๆ เช่น ในหลอดไฟ ระบบบ้านอัจฉริยะ   อุปกรณ์เพื่อสุขภาพ

สอบถามข้อมูลเซนเซอร์ โทร 092-274-4173 หรือ  02-652-5191   จาก บริษัท ทาชิบานา เซล์ส (บางกอก)

ขอบคุณข้อมูลจาก

https://th.wikipedia.org/wiki/

https://www.idt.com/blogs/something-air-quality?cid=snsfb_Oct19&fbclid=IwAR13Z9yZgMEOjSeHnsbTvg2_VNSxsU9NzoxWpLCQMBvOUfqIduW_N01eWvA

http://www2.diw.go.th

www.idt.com/blogs

Nataphonng Thipkham

Leave a Reply